top of page
o firmie

 Polityka prywatności serwisu www.roletyrzeszow.com

 

1. Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych         osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług  poprzez       Serwis.

 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest  Studio Dekoracji Okiennej "SUNSET"

 z siedzibą w Rzeszowie NIP 813-110-33-02

 

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i   zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich   wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie   danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju   aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w   przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych   osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący   sposób: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje b) poprzez gromadzenie   plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

 

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

 

7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np.   w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

 

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim,   zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba   ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć   rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz   rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób   widoczny i zrozumiały.

 

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają   niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mogą   posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W   razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji -   nasze dane znaleźć można w zakładce - kontakt i lokalizacja.

bottom of page